| SCREENSHOT

| SCREENSHOT

| SCREENSHOT

| SCREENSHOT

| SCREENSHOT

Lục Nam Đình

Giới thiệu:

Định vị

Dịch Kiếm song tu kiếm khách

Đặc điểm:

Chưởng môn Dịch Kiếm, hội tụ sát thương vật lý và pháp thuật. Kiếm Vực Tỏa tạo sát thương phạm vi rộng. Bát Hoang địa sát quyết có khả năng truy kích siêu việt